Formulár na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľa

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(podľa zákona č. 102/2014 Z.z.)

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

             Komu :

 MZ PNEU s.r.o., Bulharská 23/3 , 010 01 Žilina
 telefón : 
041/723 21 51, fax: 041/724 19 25 , email : pneu-davanti@pneu-davanti.sk

            

             Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento           tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) :

             .......................................................................................................................................................   

             Dátum objednania/dátum prijatia (*) ....................   

             Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ........................................................................   

             Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..........................................................................................   

             Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)         
             .......................................................

             Dátum : .........................................   

             (*) Nehodiace sa prečiarknite.


Formulár na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľa.pdf

Poučenie o odstúpeni od zmluvy.pdf